نشان مشکی (ناظر) شامل تخفیف نوروزی

تومان۶,۰۵۰,۰۰۰ / ماهانه

sassico pricing image
 • وبسایت رایگان
 • امنیت وب سایت
 • به روز رسانی
 • آنالیز سئو
 • پشتیبانی فنی و مشاوره

نشان سرخ (حرفه ای) شامل تخفیف نوروزی

تومان۱۳,۴۳۲,۰۰۰ / ماهانه

sassico pricing image
 • وب سایت رایگان
 • امنیت وب سایت
 • به روز رسانی
 • محتوای وبلاگ
 • آنالیز سئو مستمر
 • پشتیبانی فنی و مشاوره

نشان طلایی (ویژه) شامل تخفیف نوروزی

تومان۲۲,۰۸۰,۰۰۰/ ماهانه

sassico pricing image
 • وب سایت رایگان
 • امنیت وب سایت
 • به روز رسانی
 • محتوای وبلاگ
 • آنالیز سئو مستمر
 • عکاسی و فیمبرداری حرفه ای محصول
 • سوشیال مدیا
 • پشتیبانی فنی و مشاوره