sassico pricing icon

نشان مشکی (ناظر)

تومان۷۴,۰۰۰,۰۰۰


 • وبسایت رایگان
 • امنیت وب سایت
 • به روز رسانی
 • آنالیز سئو
 • پشتیبانی فنی و مشاوره
sassico pricing icon

نشان سرخ (حرفه ای)

تومان۱۷۰,۲۰۰,۰۰۰


 • وب سایت رایگان
 • امنیت وب سایت
 • به روز رسانی
 • محتوای وبلاگ
 • آنالیز سئو مستمر
 • پشتیبانی فنی و مشاوره
sassico pricing icon

نشان طلایی (ویژه)

تومان۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰


 • وب سایت رایگان
 • امنیت وب سایت
 • به روز رسانی
 • محتوای وبلاگ
 • آنالیز سئو مستمر
 • عکاسی و فیمبرداری حرفه ای محصول
 • سوشیال مدیا
 • پشتیبانی فنی و مشاوره